Stille Plaats
...
Bereid je voor door gewoon te rusten
 
 
 
 Romantic photo ma36-31.gif
 
 
Bereid je voor door gewoon te rusten

IK BEN je aan het roepen in een diepere plaats van aanbidding die je niet eerder hebt ervaren, een plaats waar je je kunt koesteren in Mijn tegenwoordigheid net zoals je je in stromen van levend water bevindt die vanuit de troon van God constant stromen. Ja, IK BEN je aan het roep...en om dichter dan je ooit bent geweest te komen om je voor te bereiden voor wat komen gaat, want je hebt de verkwikking nodig die alleen in de schuilplaats van het hart van de Vader plaatsvindt.
Maak je los van de zorgen van de wereld. Laat ze allemaal achter in de handen van je Vader want Hij zorgt heel erg goed voor je en is meer dan in staat om voor ze te zorgen. Rust gewoon in Mijn tegenwoordigheid en concentreer je alleen maar op die dingen die Ik je beloofd hebt. Geloof zonder twijfel of weifeling wat er ook voor ogen is.
Geloof alleen voor het beste en kijk naar het goede wat kan plaatsvinden in iedere situatie, want dit is de tijd en het uur om te kiezen wie je zult geloven. Zullen het de liegende omstandigheden zijn, omdat wanneer ze tegen Mijn woord en wil voor jouw leven ingaan, ze……leugens zijn. Of zul je op Mijn beloften staan die in Mijn volmaakte timing openbaar zullen worden? Geloof het goede in iedere situatie want werkelijk alle dingen zullen medewerken ten goede wanneer je Me liefheb en volgens Mijn voornemen geroepen bent.
Rust nu maar gewoon in Mij en concentreer je op Mijn trouw. Wees getrouw en geloof tot in de dood en Ik zal je een kroon des levens geven. Onderzoek je hart of je echt in Mij rust. Wanneer dat niet zo is, dan moet je je gedachten en acties in lijn brengen met Mijn woord. Haal die vergeefse overleggingen van het slechtste wat er kan gebeuren neer wanneer je door het vuur gaat.
Herinner je Mijn trouw van Mijn bevrijding en herstel aan anderen en alle keren dat Ik je voorheen bevrijd heb. Ik betwijfel Mijn beloften nooit. IK BEN altijd constant. Je kunt op Mij rekenen dat Ik Mijn woord houd. Misschien niet zoals jij dat verwachtte, maar geloof dat Mijn wegen volmaakt zijn. Ik weet wat er nodig is om je te transformeren naar Mijn beeld. Weet je niet dat IK BEN je Vader is en Ik weet wat het beste is. Vetrouw Mij gewoon altijd.
Ja, geloof Mij en blijf trouw en Ik zal je een kroon des levens geven. En er zal een tijd komen dat je voor Mijn troon zal buigen en deze voor Mij zal werpen. Ik zal je altijd gezondheid en goed geluk brengen wanneer je op Mij vertrouwt. Herinner je dat dit de dag van verlossing is. Dit is het uur waarin je kiest om in Mij te rusten of dat je de wind blijft najagen.
Ik hou van je en verlang je om je op een diepere plaats in Mij te brengen, maar je moet leren om stil te worden en iedere gelegenheid te nemen om voor Mij te komen. Laat de zorgen van deze wereld je niet ontmoedigen. Maak je niet druk over de timing van dingen of je die schuldlimiet zal halen. Heb ik niet gezegd dat Mijn volk nooit zal bedelen om een brood. Ik zal altijd je mond vullen met goede dingen wanneer je hart gericht is op Mij.
Want dit is de tijd van de laatste trompet, wees dus gereed door te rusten in Mij. Zoals diepte tot diepte roept, zal iedere hindernis verdwijnen zoals de regen op het veld. Want het grote wegvallen zal komen wanneer velen zonder dat ze er erg in hebben zullen worden weggenomen, maar voor diegenen die gereed zijn, zij zullen de tijd en het uur kennen want ze hebben zichzelf gereed gemaakt in de schuilplaats. Zij zullen de drang in hun geest kennen “kom hogerop,” en zij zijn Mijn roep van dichtbij nagevolgd.
Dus wanneer Ik je roep om van de zorgen van de dag los te komen, volg Mij, want Ik zal je voorzeker leiden naar die stromen van levend water en Ik zal je voorbereiden door de verfrissing van Mijn Geest. En Mijn vreugde en vrede zal je sterkte zijn, want dit is het laatste uur voor het wegnemen van Mijn heiligen.

Woord ter toetsing gegeven door Yolanda Ballard
vertaald door Jefferie Lammers

bron: www. davidstabernakel.nl
 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl