Stille Plaats
...
U zij de Glorie

 

 

 

 U ZIJ DE GLORIE, OPGESTANE HEER!    


U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.


Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,

en zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.


Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

OPW.

 

 

 

 

 

 

 

 
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl