Stille Plaats
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
...

 

 

 

 

  Stille plaats.....

  

Welkom op deze Stille pPaats.

 

Om tot rust te komen.

Om even op adem te komen

In deze jachtige wereld.

Het gaat maar door..en door.

Er lijkt soms geen eind aan te komen.

Maar God geeft Rust.

Echte Rust.

 

 
@Beloved Daughter

 

Reacties

 

 

Dit plaatjes is gemaakt door: I. van Steenis

 

 

 

DE HEER IS MIJN HERDER EN GEEN DING


 De Heer is mijn herder

en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil;

Hij schenkt mij rust in grazig land,

aan waat'ren klaar en stil.


Hij is het, die mijn ziel verkwikt

en die mijn schreden leidt

in rechte sporen

om de eer zijns naams in eeuwigheid.


Al ga ik door een duister dal,

ik vrees geen kwaad,

want Gij zijt altijd met mij

en uw stok en staf vertroosten mij.


Gij zijt het, die mijn dis bereidt

voor 't oog van wie mij krenkt;

die zalft mijn hoofd en mij een kelk

tot overvloeiens schenkt.


Zo zullen heil en goedheid

groot mij volgen dag aan dag,

en ik verkeer in 's Heren huis,

waar 'k eeuwig wonen mag.

 

OPW.


Reacties (3)
 
 
 
 
 
 
Een plaats om Vader God te aanbidden.
 
Een plaats om Vader God te aanbidden.
Hem te verhogen voor alles wat Hij gemaakt heeft.
Voor Zijn ondoorgrondelijke Liefde voor ons.
Dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus voor ons gegeven heeft.
 
Rusten bij de Vader.
Diepe eenheid met onze Schepper.
 
@Beloved Daughter
Reacties
 
 
 
 
 
U laat nooit in de steek
 
Dank U Here dat U er altibent.
Altijd voor Uw Kinderen zorgt.
U bent altijd bij ons.
U bent in mij
met Uw Heilige Geest.
Uw Levende Water dat stroomt en stroomt.
Ik bid dat dit naar mijn naaste omgeving mag toestromen.
En dat zij mogen meegenieten
van het volle Leven dat U geeft.
 
Ik prijs U met mijn hele hart
U laat ons nooit in de steek.
Laat ons hart overstromen
van dankbaarheid naar U toe.
voor alles wat U geeft.
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Samen
 
Samen met Hem de weg lopen
Niet alleen gaan.
Hij is onze toevlucht, onze schuilplaats.
Hij draagt ons, dag aan dag
Leren vertrouwen op Hem
Ook als het even moeilijker gaat.
Hand in hand, samen de weg gaan
Niet alleen
 
@Beloved daughter
Reacties
 
 
 
 
Zie alles in het Licht van God
 
Toen ik het pas even niet zag zitten
Kwam ik tot de Vader
Hij trooste mij met de woorden:
"Ik draag je"
 
Iedere dag weer draagt Hij ons
Hij laat Zijn Kinderen niet in de steek
We mogen schuilen onder Zijn Vleugelen.
In Zijn handen zijn wij veilig
ook al voelt het soms anders
 
@Beloved Daughter
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Rust boven water
zo ook rust onder water.
Wat een kleuren.
Here, wat heeft U alles toch mooi gemaakt.
 
@Beloved Daughter
 
 
Lees meer...

 

 

 

 

 

 

 

          U HEER, BENT WONDERSCHOON          


U Heer, bent wonderschoon,

naar U verlangt mijn hart.

En als uw ogen op mij zijn,

vervult uw liefde mij.

 

Opw


Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een plekje
 
Een plekje even tot rust te komen.
Er komt zoveel op ons af,
dat  moeten we toch een  plaats geven.
Anders gaat het leven maar door en door.
 
Zomers met mooi weer
Gaat dat veel beter.
Dan kan je de natuur in.
Lekker bij de waterkant.
Wat een rust heb je daar.
De beste plek om tot rust te komen.
 
@Beloved daughter
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl