Stille Plaats
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
...
 
 
 
 
 
 
 Romantic photo tumblr_lzmaf0wjpf1r1j3yto1_500-458x631-1.gif
 
 
 
 
 
 Hoe ontvang ik innerlijke rust en vrede?

 Mattheüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en neder...ig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
Ten diepste is iedereen op zoek naar innerlijke rust. Een innerlijke vrede van waaruit we kunnen leven.
Als we onrustig zijn van binnen gaan we op zoek naar deze rust. De een gaat fanatiek aan het werk en de ander pakt een sigaret, eet de snoeppot leeg of zakt weg achter te televisie. We willen niet de onaangename stilte ervaren en onze innerlijke onrust voelen. Ook allerlei verslavingen zijn terug te voeren op deze onrust van binnen. Hoe kunt u innerlijke rust ervaren?
Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen. Je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren. Mensen die komen uit een warm ouderlijk nest en een fijne jeugd hebben gehad waarin ze gewaardeerd en geaccepteerd werden hebben een goede basis en vaak een bepaalde mate van innerlijke rust. Toch is deze basis gebaseerd op liefde van mensen heel wankel omdat deze zomaar kan omslaan bij een diepe teleurstelling.
Diepe en blijvende innerlijke rust kunnen we ervaren uit onze relatie met God. God houdt van ons met Zijn onvoorwaardelijke en blijvende liefde. Als we leren deze liefde toe te laten in ons leven en een liefdesrelatie met God leren ontwikkelen dan ontvangen we een diep weten van binnen dat we geliefd zijn door God. Dat kan niemand meer van ons afnemen en vormt een krachtige basis in ons leven van waaruit we kunnen leven.
Jezus is naar ons toe gekomen om ons de liefde van God de Vader te tonen en ons terug te brengen tot deze innerlijke rust door ons te brengen in de liefde van God de Vader. We hoeven hier niks voor te doen. We hoeven hier niet voor te presteren, geen spirituele handelingen voor de verrichten, geen goede werken te doen, of naar de kerk te gaan. We hoeven alleen Jezus welkom te heten in ons leven en Hem vragen ons te brengen in God liefde. We mogen gewoon bij Hem komen zoals we zijn, met al onze fouten en tekortkomingen. Hij kent ons toch al door en door. We hoeven voor Hem niks verborgen te houden. Zijn liefde gaat naar ons uit en Hij wacht tot we deze liefde toelaten in ons leven.
Hieronder staat een gebed zoals we dat zouden kunnen bidden.
 

Gebed

Heer Jezus,
Mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede. Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden. Ze noemen U vredevorst. Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang. Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust. U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U. Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mijn schoon van alle duisternis en onrust. Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij te brengen op Uw levenspad. Ik wil leren van Uw zachtmoedigheid en nederigheid. Ik dank U dat ik mijn zielenlast aan U mag geven en dat U deze nu van mij heeft afgenomen.
Amen.
 

Antwoord van Jezus

Mijn geliefde kind,
Steeds heb ik naar je gezocht en op vele wijze je aandacht getrokken. Ik heb je verlangen naar innerlijke rust gezien. Ik ben je Vredevorst. Ik ben blij dat jij je ziel nu aan mij toevertrouwd. Ik ben de goede Herder. Ik weet wat je ziel nodig heeft. Ik zal haar leiden en brengen naar grazige weiden. Wees niet bang voor de belagers van je ziel. Mijn Liefde is zoveel sterker. Schuil bij mij en ik zal je overspoelen met mijn Liefde en vrede. Bij mij is het veilig. Ik ben Licht en duisternis kan het Licht niet naderen. Luister naar Mijn stem binnen in je en breng je leven op orde zodat Mijn vrede altijd in je zal blijven. Mijn vrede is als een duif. Hij zal bij je blijven als je in Mijn wegen wandelt maar opschrikken en wegvliegen als je van haar afwijkt. Dus blijf in Mij en je zult rust vinden voor je ziel.

JezusReacties
 
 
 
 Romantic photo ma36-31.gif
 
 
Bereid je voor door gewoon te rusten

IK BEN je aan het roepen in een diepere plaats van aanbidding die je niet eerder hebt ervaren, een plaats waar je je kunt koesteren in Mijn tegenwoordigheid net zoals je je in stromen van levend water bevindt die vanuit de troon van God constant stromen. Ja, IK BEN je aan het roep...en om dichter dan je ooit bent geweest te komen om je voor te bereiden voor wat komen gaat, want je hebt de verkwikking nodig die alleen in de schuilplaats van het hart van de Vader plaatsvindt.
Maak je los van de zorgen van de wereld. Laat ze allemaal achter in de handen van je Vader want Hij zorgt heel erg goed voor je en is meer dan in staat om voor ze te zorgen. Rust gewoon in Mijn tegenwoordigheid en concentreer je alleen maar op die dingen die Ik je beloofd hebt. Geloof zonder twijfel of weifeling wat er ook voor ogen is.
Geloof alleen voor het beste en kijk naar het goede wat kan plaatsvinden in iedere situatie, want dit is de tijd en het uur om te kiezen wie je zult geloven. Zullen het de liegende omstandigheden zijn, omdat wanneer ze tegen Mijn woord en wil voor jouw leven ingaan, ze……leugens zijn. Of zul je op Mijn beloften staan die in Mijn volmaakte timing openbaar zullen worden? Geloof het goede in iedere situatie want werkelijk alle dingen zullen medewerken ten goede wanneer je Me liefheb en volgens Mijn voornemen geroepen bent.
Rust nu maar gewoon in Mij en concentreer je op Mijn trouw. Wees getrouw en geloof tot in de dood en Ik zal je een kroon des levens geven. Onderzoek je hart of je echt in Mij rust. Wanneer dat niet zo is, dan moet je je gedachten en acties in lijn brengen met Mijn woord. Haal die vergeefse overleggingen van het slechtste wat er kan gebeuren neer wanneer je door het vuur gaat.
Herinner je Mijn trouw van Mijn bevrijding en herstel aan anderen en alle keren dat Ik je voorheen bevrijd heb. Ik betwijfel Mijn beloften nooit. IK BEN altijd constant. Je kunt op Mij rekenen dat Ik Mijn woord houd. Misschien niet zoals jij dat verwachtte, maar geloof dat Mijn wegen volmaakt zijn. Ik weet wat er nodig is om je te transformeren naar Mijn beeld. Weet je niet dat IK BEN je Vader is en Ik weet wat het beste is. Vetrouw Mij gewoon altijd.
Ja, geloof Mij en blijf trouw en Ik zal je een kroon des levens geven. En er zal een tijd komen dat je voor Mijn troon zal buigen en deze voor Mij zal werpen. Ik zal je altijd gezondheid en goed geluk brengen wanneer je op Mij vertrouwt. Herinner je dat dit de dag van verlossing is. Dit is het uur waarin je kiest om in Mij te rusten of dat je de wind blijft najagen.
Ik hou van je en verlang je om je op een diepere plaats in Mij te brengen, maar je moet leren om stil te worden en iedere gelegenheid te nemen om voor Mij te komen. Laat de zorgen van deze wereld je niet ontmoedigen. Maak je niet druk over de timing van dingen of je die schuldlimiet zal halen. Heb ik niet gezegd dat Mijn volk nooit zal bedelen om een brood. Ik zal altijd je mond vullen met goede dingen wanneer je hart gericht is op Mij.
Want dit is de tijd van de laatste trompet, wees dus gereed door te rusten in Mij. Zoals diepte tot diepte roept, zal iedere hindernis verdwijnen zoals de regen op het veld. Want het grote wegvallen zal komen wanneer velen zonder dat ze er erg in hebben zullen worden weggenomen, maar voor diegenen die gereed zijn, zij zullen de tijd en het uur kennen want ze hebben zichzelf gereed gemaakt in de schuilplaats. Zij zullen de drang in hun geest kennen “kom hogerop,” en zij zijn Mijn roep van dichtbij nagevolgd.
Dus wanneer Ik je roep om van de zorgen van de dag los te komen, volg Mij, want Ik zal je voorzeker leiden naar die stromen van levend water en Ik zal je voorbereiden door de verfrissing van Mijn Geest. En Mijn vreugde en vrede zal je sterkte zijn, want dit is het laatste uur voor het wegnemen van Mijn heiligen.

Woord ter toetsing gegeven door Yolanda Ballard
vertaald door Jefferie Lammers

bron: www. davidstabernakel.nl
 


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl