Stille Plaats
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
...

 

 

 

 

ALS WIJ ZINGEND KOMEN VOOR ZIJN MAJESTEIT


 Als wij zingend komen voor zijn majesteit,

vieren wij de overwinning na de strijd.

Want de Heer verlost en maakt zijn kind'ren vrij.

Samen gaan wij voort met Hem.

Hij's de Bevrijder.


Het tweesnijdend zwaard ligt vast in onze hand.

Door zijn belofte erven wij het land.

Wij binden de vijand door Gods rechterhand

en zo komt de vervulling van zijn plan tot stand.

 

OPW.Reacties

 

 

 

 

IK WEET, DAT GOD   

             
              Ik weet, dat God                   

de weg mij banen zal. 2x

Want als Jezus in mij woont

en in mij zijn kracht betoont,

dan weet ik ook,

dat Hij mij helpen zal.

 

OPw.


Reacties

 

 

 

 

 

Levend water, verfrissend, vrij;

het stroomt de berg af tot in de vallei.

't Is Gods rivier die je vreugde geeft.

Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.


Refrein:

Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;

kom drink het water, ontvang het om niet.


Het bruist van leven in Gods rivier;

wie daarvan drinken, verheugen zich hier.

En ben je eens in die stroom geweest,

dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.


Refrein:

Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;

kom drink het water, ontvang het om niet.


En op de berg in Gods heerlijkheid,

daar zien wij Jezus in majesteit.

En langs de oevers van Gods rivier

daar juichen wij, want zijn liefde is hier.


Refrein:

Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;

kom drink het water, ontvang het om niet.

 

Opwekking

 


Reacties

 

 

 

 U ZIJ DE GLORIE, OPGESTANE HEER!    


U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.


Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,

en zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.


Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

OPW.

 

 

 

 

 

 

 

 
Reacties

 

 

 

 

 

 

 

          U HEER, BENT WONDERSCHOON          


U Heer, bent wonderschoon,

naar U verlangt mijn hart.

En als uw ogen op mij zijn,

vervult uw liefde mij.

 

Opw


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl