Stille Plaats
...

 

 

 

 

 

Levend water, verfrissend, vrij;

het stroomt de berg af tot in de vallei.

't Is Gods rivier die je vreugde geeft.

Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.


Refrein:

Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;

kom drink het water, ontvang het om niet.


Het bruist van leven in Gods rivier;

wie daarvan drinken, verheugen zich hier.

En ben je eens in die stroom geweest,

dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.


Refrein:

Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;

kom drink het water, ontvang het om niet.


En op de berg in Gods heerlijkheid,

daar zien wij Jezus in majesteit.

En langs de oevers van Gods rivier

daar juichen wij, want zijn liefde is hier.


Refrein:

Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;

kom drink het water, ontvang het om niet.

 

Opwekking

 


Reacties
 
 
 
 
IK DANK U, DANK U JEZUS     
        
Ik dank U, dank U Jezus. (2x)
Ik dank U, dank U Jezus
, in mijn hart
Ik dank U, dank U Jezus. 2x)
Ik dank U, dank U Jezus
, in mijn hart.
Ik prijs U, prijs U Jezus.
Ik houd van U, Heer Jezus.  
 
 
Opw.
 
 Reacties

 

 

 

 U ZIJ DE GLORIE, OPGESTANE HEER!    


U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.


Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,

en zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.


Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

OPW.

 

 

 

 

 

 

 

 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Een plaats om Vader God te aanbidden.
 
Een plaats om Vader God te aanbidden.
Hem te verhogen voor alles wat Hij gemaakt heeft.
Voor Zijn ondoorgrondelijke Liefde voor ons.
Dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus voor ons gegeven heeft.
 
Rusten bij de Vader.
Diepe eenheid met onze Schepper.
 
@Beloved Daughter
Reacties
 
 
 
 
 
U laat nooit in de steek
 
Dank U Here dat U er altibent.
Altijd voor Uw Kinderen zorgt.
U bent altijd bij ons.
U bent in mij
met Uw Heilige Geest.
Uw Levende Water dat stroomt en stroomt.
Ik bid dat dit naar mijn naaste omgeving mag toestromen.
En dat zij mogen meegenieten
van het volle Leven dat U geeft.
 
Ik prijs U met mijn hele hart
U laat ons nooit in de steek.
Laat ons hart overstromen
van dankbaarheid naar U toe.
voor alles wat U geeft.
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Samen
 
Samen met Hem de weg lopen
Niet alleen gaan.
Hij is onze toevlucht, onze schuilplaats.
Hij draagt ons, dag aan dag
Leren vertrouwen op Hem
Ook als het even moeilijker gaat.
Hand in hand, samen de weg gaan
Niet alleen
 
@Beloved daughter
Reacties
 
 
 
 
Zie alles in het Licht van God
 
Toen ik het pas even niet zag zitten
Kwam ik tot de Vader
Hij trooste mij met de woorden:
"Ik draag je"
 
Iedere dag weer draagt Hij ons
Hij laat Zijn Kinderen niet in de steek
We mogen schuilen onder Zijn Vleugelen.
In Zijn handen zijn wij veilig
ook al voelt het soms anders
 
@Beloved Daughter
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Rust boven water
zo ook rust onder water.
Wat een kleuren.
Here, wat heeft U alles toch mooi gemaakt.
 
@Beloved Daughter
 
 
Lees meer...

 

 

 

 

 

 

 

          U HEER, BENT WONDERSCHOON          


U Heer, bent wonderschoon,

naar U verlangt mijn hart.

En als uw ogen op mij zijn,

vervult uw liefde mij.

 

Opw


Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een plekje
 
Een plekje even tot rust te komen.
Er komt zoveel op ons af,
dat  moeten we toch een  plaats geven.
Anders gaat het leven maar door en door.
 
Zomers met mooi weer
Gaat dat veel beter.
Dan kan je de natuur in.
Lekker bij de waterkant.
Wat een rust heb je daar.
De beste plek om tot rust te komen.
 
@Beloved daughter
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl